Giải đáp: Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

Ban kiểm soát là cụm từ không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta trong giao tiếp, Vậy bạn đã biết ban kiểm soát tiếng Anh là gì chưa? Có lẽ thông qua phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày bạn đã nghe nhiều nhưng thật sự chưa để ý đến. Để giúp các bạn có thể hiểu được ban kiểm soát tiếng Anh là gì? và những vấn đề liên quan đến ban kiểm soát thì chúng tôi sẽ đưa ra một số thông tin cần thiết, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

ban kiểm soát tiếng anh là gì

Ban kiểm soát tiếng Anh là gì

Giới thiệu về ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan có nhiệm vụ thay mặt Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; việc ghi chép sổ sách kế toán thuế doanh nghiệp. Mặt khác, các báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chịu sự kiểm tra và giám sát của ban kiểm soát. Việc kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát phải đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và trung thực.

Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị thành lập, là bộ phận trực thuộc và chịu sự kiểm soát của Hội đồng quản trị vì trên thực tế họ có ít cổ phần hơn Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, ban kiểm soát phần nào vẫn có vị trí độc lập trong các tổ chức doanh nghiệp, công ty.

Ban kiểm soát tiếng Anh là gì và các thuật ngữ liên quan

Dưới đây là nội dung chi tiết về ban kiểm soát tiếng Anh là gì và các thuật ngữ liên quan, hãy cùng đọc nhé:

Ban kiểm soát tiếng Anh là gì?

Ban kiểm soát tiếng Anh được định nghĩa đầy đủ là Board of Supervisors. Đó là sự kết hợp của hai danh từ là:

 • Board: đây là danh từ được dùng để chỉ ban, bộ hoặc Ủy ban nhân dân các cấp chính quyền.
 • Supervisors: đây là danh từ dùng để chỉ người giám sát, người giám thị, kiểm soát.

Các thuật ngữ liên quan đến ban kiểm soát tiếng Anh

Ngoài thuật ngữ ban kiểm soát tiếng Anh, để dễ dàng hơn trong quá trình hoạt động giám sát, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thuật ngữ có liên quan đến ban kiểm soát tiếng Anh như:

Thuật ngữ Nghĩa của từ
Supervisory Board Trưởng ban giám sát
Surveyor Kiểm soát viên
Limited company Công ty trách nhiệm hữu hạn
Validity evaluation Đánh giá tính hợp lệ
Contract supervision Giám sát hợp đồng
Joint stock company Công ty cổ phần
Monitoring Giám sát
Supervising the implementation of investment projects Giám sát thực hiện những dự án đầu tư
ban kiểm soát tiếng anh là gì

Nắm vững một số thuật ngữ có liên quan đến ban kiểm soát tiếng Anh để hoạt động hiệu quả hơn

Quyền, nhiệm vụ ban kiểm soát

Dưới đây là các quyền và nhiệm vụ ban kiểm soát:

 • Các chiến lược phát triển hay các kế hoạch kinh doanh muốn thực hiện phải thông qua ban kiểm soát và chịu sự giám sát của ban kiểm soát.
 • Mặc dù do Hội đồng quản trị thành lập nên nhưng ban kiểm soát có quyền giám sát và đánh giá Hội đồng quản trị và các thành viên của Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ có liên quan. Mặt khác, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty khi thực hiện quyền và nghĩa vụ cũng chịu sự kiểm tra và giám sát của ban kiểm soát.
 • Khi phát hiện có thành viên nào vi phạm nghĩa vụ của người quản lý thì ban kiểm soát phải yêu cầu người đó chấm dứt hành vi vi phạm và báo cáo bằng văn bản về trường hợp vi phạm đó với Hội đồng quản trị.
 • Ban kiểm soát còn có nhiệm vụ thẩm định và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kì của công ty; giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan.
 • Nếu phát hiện các vấn đề không thỏa đáng thì ban kiểm soát sẽ kiến nghị các biện pháp để bổ sung, sửa đổi hoặc cải tiến cơ cấu quản lý hoạt động của công ty lên Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết.
 • Các dự án đầu tư lớn; hợp đồng, giao dịch mua, bán; hợp đồng, giao dịch kinh doanh có quy mô lớn; những giao dịch kinh doanh và hợp đồng bất thường của công ty cũng chịu sự giám sát và kiểm tra của ban kiểm soát.
 • Ngoài ra, ban kiểm soát còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là các quyền và nghĩa vụ cơ bản của ban kiểm soát. Tuy nhiên tùy vào  đặc điểm của từng công ty mà ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Nhiệm kỳ, cơ cấu của ban kiểm soát

Do nhiệm kỳ của ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nên ban kiểm soát thường có nhiệm kỳ từ 3 năm đến 5 năm. Ban kiểm soát do đại hội cổ đông bầu ra, còn các chức danh cụ thể trong ban kiểm soát sẽ do nội bộ ban tự bầu ra.

Tùy vào mỗi công ty khác nhau mà cơ cấu trong ban kiểm soát của công ty đó sẽ khác nhau, tuy nhiên theo yêu cầu cơ bản thì mỗi ban kiểm soát sẽ thường bao gồm:

 • Trưởng ban kiểm soát.
 • Thành viên của ban kiểm soát phụ trách.
 • Thành viên trong ban kiểm soát không phụ trách.
ban kiểm soát tiếng anh là gì

Ban kiểm soát hoạt động một cách hiệu quả để phát huy  quyền và nghĩa vụ

Qua bài viết ở trên chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về ban kiểm soát tiếng anh là gì, những thuật ngữ có liên quan đến ban kiểm soát tiếng Anh và các thông tin có liên quan về ban kiểm soát như: quyền và nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chung cư Sky View Plaza
Logo