Bên mời thầu tiếng anh là gì? Và sự giải thích thuật ngữ bên mời thầu

Các bạn có thắc thuật ngữ bên mời thầu tiếng anh là gì? Và tại sao ở Việt Nam có thuật ngữ này nhưng lại không hề có một đơn vị nào là  bên mời thầu độc lập không?  

Ở Việt Nam, bên mời thầu tại các dự án thường sẽ là chủ đầu tư của dự án luôn đó các bạn ạ. Vậy nên, thuật ngữ bên mời thầu sẽ gắn với các chủ đầu tư của dự án luôn. Vì thế  bài viết này nói về bên mời thầu, chúng tôi sẽ đi phân tích chủ đầu tư, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong một dự án xây dựng.

Bên mời thầu tiếng anh là gì? và họ là ai?

Thuật ngữ bên mời thầu tiếng anh là gì? thì thường người ta sẽ sử dụng từ Investor hoặc từ Bidding Party. Thuật ngữ này khi dịch ra tiếng Việt nó chỉ sát nghĩa tức là người đầu tư hoặc nhóm mời xây dựng. Như chúng tôi đã phân tích ở trên, bên mời thầu ở Việt Nam vì thế cũng sẽ là các chủ đầu tư mà thôi, chứ không có đơn vị độc lập nào đứng ra làm bên mời thầu cả đầu các bạn ạ.

bên mời thầu tiếng anh là gì

Thuật ngữ chủ đầu tư là một danh từ theo Điều 4 Luật đấu thầu 2013 thì chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn tổ chức vay vốn đứng ra trực tiếp quản lý công trình và thực hiện dự án”.

Chủ đầu tư xây dựng thì là các cơ quản, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao vốn để trực tiếp quản lý, sử dụng số vốn đó thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Bên mời thầu hay chủ đầu tư thường được quyết định bởi bên có vốn tức là người quyết định đầu tư trước khi lập dự án hoặc phê duyệt dự án thì họ đã chọn chủ đầu tư trước. Tuỳ thuộc vào nguồn vốn mà chủ đầu tư được xác định cụ thể.

Lấy ví dụ: Nếu là các công trình hạ tầng có vốn nhà nước ở cấp huyện thì chủ đầu tư là UBND huyện hoặc UBND huyện giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của huyện làm chủ đầu tư và bên mời thầu.

Trường hợp không có ban quản lý dự án thì các đơn vị hoặc người quyết định đầu tư lựa chọn các cơ quan phù hợp khác có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư. Ví dụ như Phòng Kinh Tế, Phòng Tài Chính- Kế Hoạch,…Đó là vị dụ về cấp huyện, còn cấp tỉnh thì cũng có các phòng ban tương ứng.

Khi được uỷ quyền như vậy thì chủ đầu tư sẽ là đơn vị chịu chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư theo pháp luật trong phạm vi và quyền hạn.

Trước khi có dự án thì cần phải có chủ trương đầu tư, và chủ trương đầu tư chính là chỉ sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với sự khả thi của dự án và các luận chứng kinh tế kỹ thuật trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị đầu tư rất rõ ràng. 

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư cũng như là bên mời thầu

Quyền của chủ đầu tư(Bên mời thầu)

– Lập, quản lý dự án nếu có đủ năng lực theo điều kiện đã được quy định. 

-Chủ đầu tư cũng là đơn vị trực tiếp mở thầu, bán hồ sơ và tổ chức đấu thầu rồi tham mưu hoặc trực tiếp lựa chọn nhà thầu.

bên mời thầu tiếng anh là gì

– Được phép yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án đối với các cơ quan có liên quan

– Ký kết hợp đồng với nhà thầu khi đã lựa chọn được nhà thầu và tham gia giám sát, quản lý dự án

– Tổ chức lập, quản lý dự án; quyết định thành lập, giải thể ban quản lý dự án theo quy định.

Nghĩa vụ của chủ đầu tư (Bên mời thầu)

– Có nhiệm vụ lập nội dung và yêu cầu lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết nếu thuê bên khác tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và thực hiện công tác làm hồ sơ, lưu hồ sơ.

– Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án và chọn lựa đơn vị giám sát dự án theo đúng quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, về thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án.

– Lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm tra dự án

– Tổ chức quản lý và theo dõi dự án, nghiệm thu các hạng mục dự án theo quy định.

-Chủ đầu tư là đơn vị trực tiếp hoặc thuê bên thứ ba kiểm tra, nghiệm thu dự án, giám sát nhà thầu thi công dự án và báo có định kỳ việc thực hiện dự án với cơ quan quản lý có thẩm quyền và người quyết định đầu tư.

Trên đây là thông tin về bên mời thầu tiếng anh là gì? cũng như giải thích vì sao bên mời thầu ở Việt Nam lại không có đơn vị riêng biệt. Hy vọng thông tin này hữu ích cho các bạn trong quá trình thực hiện đấu thầu. 

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chung cư Sky View Plaza
Logo