Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chính xác năm 2021

Lệ phí trước bạ nhà đất là khoản phí mà người sử dụng đất phải nộp khi tiến hành cấp hoặc sang tên sổ đỏ, trừ những trường hợp được miễn. Để mọi người tự tính được thuế phí phải nộp là bao nhiêu, chúng tôi xin giới thiệu cách tính lệ phí trước bạ nhà đất năm 2021.

Thế nào là lệ phí trước bạ nhà đất?

Lệ phí trước bạ nhà đất còn được gọi là thuế trước bạ nhà đất là khoản tiền mà người sử dụng đất cần phải nộp để được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất) khi mua bán, thừa kế, chuyển nhượng, cho tặng nhà đất… trừ những trường hợp được miễn thuế theo Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP. 

cách tính lệ phí trước bạ nhà đất

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, các đối tượng nhà, đất bắt buộc phải nộp thuế trước bạ được quy định cụ thể gồm: Nhà (dùng để ở, làm việc hoặc các mục đích khác) và đất (nông nghiệp, phi nông nghiệp).

Đóng thuế trước bạ nhà đất là nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Do đó, những trường hợp không thực hiện theo đúng quy định sẽ không được giải quyết các vấn đề về quyền lợi và thủ tục theo quy định pháp luật.

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất chính xác năm 2021

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất sẽ căn cứ vào quy định hiện hành và theo các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất mà số tiền chuyển nhượng trong hợp đồng cao hơn giá nhà, đất mà UBND cấp tỉnh quy định

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP, trường hợp giá nhà, đất trong hợp đồng chuyển nhượng mà cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính thuế trước bạ đối với nhà, đất là giá trong hợp đồng chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ khi sang tên, chuyển nhượng nhà, đất trong trường hợp này được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá chuyển nhượng trong hợp đồng

Trường hợp 2: Khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mà giá chuyển nhượng trong hợp đồng bằng hoặc thấp hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định hoặc khi cho tặng, thừa kế nhà đất hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu.

cách tính lệ phí trước bạ nhà đất

  • Chi tiết mức nộp lệ phí với đất :

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Diện tích đất x Giá 1m2 tại Bảng giá đất

Lưu ý: Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức thanh toán tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê mà thời hạn thuê đất ít hơn thời hạn của loại đất quy định trong Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = Giá đất trong Bảng giá đất x Thời hạn thuê đất 70 năm

  • Chi tiết mức nộp lệ phí đối với nhà ở:

Theo điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở được xác định như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Diện tích x Giá 1m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó:

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai để nộp lệ phí trước bạ.

Riêng:

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang sử dụng theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc quyền sở hữu nhà nước là giá bán thực tế viết trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của UBND cấp tỉnh.
+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn.

– Giá 1m2 nhà là giá thực tế xây dựng mới 1m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành.

– Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Khi nào phải nộp thuế trước bạ nhà đất

Tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ quy định:

“Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ những trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này”.

Do đó, khi đi đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở thì người sử dụng sẽ phải nộp lệ phí trước bạ, phổ biến là các trường hợp:

– Đăng ký, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tiên (hay còn gọi là làm Sổ đỏ lần đầu tiên).

– Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ nhà, đất.

– Cho tặng một phần hoặc toàn bộ nhà, đất.

– Thừa kế một phần hoặc toàn bộ nhà, đất.

cách tính lệ phí trước bạ nhà đất

Trên đây là tổng quan các thông tin về cách tính lệ phí trước bạ nhà đất và các vấn đề liên quan. Nhìn chung, việc thực hiện theo đúng quy định về bất động sản rất quan trọng, giúp bạn không gặp phải những rắc rối không đáng có về pháp lý.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chung cư Sky View Plaza
Logo