Chính sách bảo mật

Chungcuskyviewplaza.com sẽ thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký một tài khoản trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần phải nhập các thông tin sau: họ và tên, số điện thoại, email chính xác. Bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi một cách ẩn danh. Bạn có thể tự sửa tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu bạn cần thay đổi email hoặc số điện thoại đăng nhập của mình, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và thực hiện các bước xác minh.

Chungcuskyviewplaza.com sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Chungcuskyviewplaza.com sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải tiến dịch vụ, chăm sóc người dùng và nghiên cứu.

Cookie

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie cho phép trang web hoặc hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng trình duyệt của bạn và lưu trữ một số thông tin nhất định. Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn cho lần truy cập tiếp theo.

Chungcuskyviewplaza.com có cung cấp thông tin cho các bên khác không?

Chungcuskyviewplaza.com không bán, trao đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, thông tin không nhận dạng của khách truy cập trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích sử dụng khác. Chungcuskyviewplaza.com có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp đặc biệt liên quan đến luật pháp hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.
Chung cư Sky View Plaza
Logo