Thông tin về mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc không phải là một khái niệm mới mẻ đối với nhiều người, đặc biệt là đối với những người sử dụng lao động và người lao động trong thời hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế thì hợp đồng thuê khoán việc lại không được quy định cụ thể tại Luật lao động (2012). Vậy hợp đồng thuê khoán việc có được xem là một hợp đồng hợp pháp không? Để hiểu thêm về mẫu hợp đồng thuê khoán công việc này, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé.

Khái niệm mẫu hợp đồng thuê khoán công việc?

Tương tự như những hợp đồng lao động khác, mẫu hợp đồng thuê khoán công việc cũng là một sự thoả thuận giữa các bên về lao động. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận của mẫu hợp đồng này không phải về việc làm có trả lương hay điều kiện làm việc, mà là bên nhận khoán có nghĩa vụ phải hoàn thành một công việc được thuê, sau đó bàn giao lại cho bên khoán và nhận tiền thù lao.

Điều này đồng nghĩa với việc là người nhận khoán công việc phải bỏ một phần hoặc toàn bộ vật chất và sức lao động của mình để nhận được tiền công khoán (tiền thù lao).

mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Mục đích của mẫu hợp đồng thuê khoán công việc 

Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc được ký kết nhằm xác nhận sự thỏa thuận giữa bên thuê khoán và bên nhận khoán. Hợp đồng thuê khoán công việc còn là cơ sở pháp lý để đảm bảo những quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia trong hợp đồng. Đồng thời hợp đồng thuê khoán công việc còn là cơ sở để giải quyết những tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phân loại mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Hợp đồng thuê khoán công việc toàn bộ

Bên giao khoán trao cho bên nhận khoán tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất và chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động nhằm để hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, trong khoản tiền thù lao mà người giao khoán trả cho người nhận khoán bao gồm chi phí vật chất, lợi nhuận từ việc nhận khoán và công lao động.

Hợp đồng thuê khoán công việc từng phần

Người nhận khoán công việc phải tự lo công cụ lao động của mình. Người giao khoán phải trả tiền công cụ lao động và tiền công lao động. Trên thực tế, hợp đồng thuê khoán công việc vẫn được thừa nhận theo quy định pháp luật. Bởi lẽ, theo Luật lao động (2012) không quy định cụ thể về hợp đồng thuê khoán việc. Tuy nhiên, trong các văn bản pháp luật chuyên ngành thì lại có quy định về hợp đồng thuê khoán việc.

Những lưu ý về mẫu hợp đầu thuê khoán công việc 

Những trường hợp được ký trong mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Căn cứ vào bản chất của công việc, những loại công việc mang tính chất thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và vào một thời điểm nhất định. Ngoài ra, những loại công việc mang tính chất ổn định, lâu dài sẽ không được phép ký mẫu hợp đồng thuê khoán công việc mà phải ký hợp đồng lao động, hợp đồng lao động có 3 loại như sau:

  • Hợp đồng lao động không xác định rõ thời gian.
  • Hợp đồng lao động xác định thời gian từ đủ 12 tháng cho đến 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định và phải có thời gian dưới 12 tháng.

Ký mẫu hợp đồng khoán việc có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thu nhập của cá nhân nhân là thu nhập hợp pháp từ các hoạt động lao động phát sinh trong quá trình lao động. Vì vậy, nguồn thu nhập phát sinh từ hợp đồng thuê khoán công việc là một trong những thu nhập phải chịu thuế. Và nó được xếp chung vào nhóm thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Luật thuế thu nhập cá nhân.

mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Lao động theo mẫu hợp đồng khoán việc có được hưởng chế độ BHXH, BHYT không?

Theo Luật bảo hiểm xã hội (2014), thì đối tượng đóng BHXH không bao gồm những người lao động làm việc theo hợp đồng thuê khoán công việc. Chỉ những người lao động ký kết hợp đồng lao động không xác định thời gian, hợp đồng xác định thời gian từ 1 tháng trở lên thì buộc phải đóng BHXH.

Vì vậy, mẫu hợp đồng thuê khoán công việc là một trường hợp không bắt buộc phải tham gia BHXH và không được hưởng chế độ BHXH. Tuy nhiên, cần phải xem xét bản chất công việc chính xác để đưa ra lựa chọn loại hợp đồng cho phù hợp nhằm tránh xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng sai quy định và dẫn đến bị xử phạt.

Những lưu ý khi viết mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

  • Trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thì cần phải nêu rõ các thông tin chính xác có liên quan đến chức vụ, họ và tên, đại diện của bên giao khoán và bên nhận khoán.
  • Phải ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng và nội dung công việc đã được thực hiện thanh lý hợp đồng.
  • Phải ghi chính xác số tiền mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán. Và các khoản tiền bị phạt (nếu có) mà bên nhận khoán phải thanh toán cho bên giao khoán (nếu bên nhận giao khoán vi phạm hợp đồng).
  • Sau khi hoàn thành chính xác những thông tin ở trên, đại diện bên giao khoán sẽ ký xác nhận vào bản thanh lý giao khoán. Những người liên quan đã được quy định thì sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ theo đúng như những điều khoản đã được thỏa thuận.
  • Cuối cùng, phải ký nhận giữa bên giao khoán và bên nhận khoán.

Kết luận

Bài viết trên cũng đã cung cấp những thông tin cần thiết về mẫu hợp đồng thuê khoán công việc. Và khi tiến hành làm mẫu hợp đồng thuê khoán công việc hay biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, thì cần lưu ý các điểm đã kể trên nhằm tránh sai sót trong quá trình trao đổi giữa hai bên. 

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chung cư Sky View Plaza
Logo